SAŽETAK
PROJEKTA

Europska agencija za posebne potrebe i uključivo obrazovanje navodi: “Konačna vizija sustava uključivog obrazovanja je osigurati da za sve učenike, bez obzira na njihovu dob, budu osigurane smislene i visokokvalitetne obrazovne mogućnosti u lokalnoj zajednici, uz bok prijatelja i vršnjaka odnosno kolega.” (Europska agencija, 2015., str. 1) Ova izjava odnosi se na polaznike s bilo kojim oblikom poteškoća i invaliditeta. U skladu s Europskom strategijom pokreta osoba s invaliditetom 2010. – 2020., redovne škole I organizacije mladih u Europi zajedno sa stručnjacima susreću se s izazovom uključivanja rastućeg broja djece s teškoćama u razvoju i mladih s invaliditetom.

Rezultati
  • „Open up” vodič za stručnjake: Priručnik je koji se sastoji od dva dijela: prvi dio bavi se oštećenjima vida i načinima potpore slabovidnoj ili slijepoj djeci i mladima, dok se drugi dio bavi oštećenjima sluha, odnosno načinima potpore gluhoj ili nagluhoj djeci i mladima, u redovnim školama ili organizacijama koje se bave mladima. Ovaj priručnik, kao rezultat međunarodne suradnje, dat će definiciju „specijalista/savjetnika”.
    Čitati
  • Kurikulum „Open up“: Plan osposobljavanja / alati za osposobljavanje trenera koji će podučavati buduće „specijaliste/savjetnike“, kako je opisano u Vodiču. Ovo osposobljavanje predstavlja prvu sastavnicu platforme „Open up“.
    Čitati
  • Zajednička izjava o inkluzivnom obrazovanju (formalnom i neformalnom) Ovim dokumentom želimo podići svijest donositelja odluka iz područja obrazovanja, redovnih škola - njihovih odbora i ravnatelja te organizacija koje se bave mladima. Ovaj dokument sadrži sve informacije i preporuke kojim se poboljšava kvaliteta inkluzivnog obrazovanja u Europi.
    Čitati
UČENJE NA DALJINU (eLEARNING)

eLearning platforma (IO3) sastojat će se od vježbi za učenje na daljinu, alata za samoprocjenu… To će ujedno biti i virtualna zajednica “Open up stručnjaka”. Platforma služi kao služba podrške svim formalnim I neformalnim stručnjacima s područja obrazovanja te svim ostalima koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom.
Posjetite platformu